Free songs
NGBHS
kantoor@ngbhs.co.za

(013) 932 2220

DIENSGROEPLEIER: Deon Joubert – 082 870 4929

Ons sal wil help sover ons oor die nodige fondse en middele beskik.

As hierdie bediening jou na aan die hart lê, kom meld asseblief aan by die kerkkantoor of by die Diensgroepleier.

BERADER: Dalene le Roux – 082 576 2126

Ons werk baie nou saam met die CMR kantoor:

Maatskaplike werker:
Anré La Grange:
013 932 0459
cmrbhs@telkomsa.net