Free songs
NGBHS
kantoor@ngbhs.co.za

(013) 932 2220

Deur God se liefde 'n geestelike tuiste vir elkeen

NG Bronkhorstspruit is 'n gemeente wat nie skaam is vir die Koning van die konings nie en wil elke dag oor die opgestane Heer praat. Elke byeenkoms is daarop ingestel om mense te help om die werklikheid van die lewende Here te ervaar en die hartklop van die genadige en liefdevolle Vader te voel.

C7 Uitreik 2014

Kersfees met C7 het 'n sendingtoer in 2014 gehad na België, Nederland en Duitsland. Hulle het die Kersfeesboodskap van hulle CD die wêreld ingevat - tot eer van die Koning. Die donasies wat ontvang is vir die projek het gehelp om die kostes te dek.

Billy Zulu

Billy Zulu is ons sendeling in Kwamhlanga. Hy werk veral in die hospitale en is besig om 'n kerk te stig. Ons is besig om 6 erwe te koop vir die opriging van die kerk en 'n woonhuis. Bid saam met ons en ondersteun die uitreik