Free songs
NGBHS
kantoor@ngbhs.co.za

(013) 932 2220

Jaartema

Deur Jesus ontdek ons meer van die Vader (Joh. 8:28-29 & 10:37-38)

Maandtemas

Januarie: Jesus bid vir ons wat glo.

Februarie: Jesus wil ons by Hom hê.

Maart: Jesus het die Vader se volmag om lewe te gee.

April: Jesus voltooi die Vader se werk in ons.

Mei: Jesus woon in ons deur sy Gees.

Junie: Jesus leef nou deur ons lewens.

Julie: Jesus stuur ons na die wêreld.

Augustus: Jesus maak die Vader se wil bekend.

September: Jesus bid vir die vrug van ons geloofswerk.

Oktober: Jesus bid dat ons een sal wees.

November: Jesus bewaar ons.

Desember: Jesus is deur die Vader na ons toe gestuur.