Free songs
NGBHS
kantoor@ngbhs.co.za

(013) 932 2220

C7

Die CD "Kersfees met C7" is op 27 Oktober 2013 vrygestel. Dit is 'n wonderlike Kersgeskenk en 'n moet vir elke huis! Die Kerssangdiens is 17 November 2013 om 18:30. Kom luister dan sommer na die CD se liedere!