Free songs
NGBHS
kantoor@ngbhs.co.za

(013) 932 2220

DIENSGROEPLEIER: Arnold Otto – 079 887 0651 / arnoldotto4@gmail.com

Ons teikengroep is die 65-jariges en ouer lidmate. Ons wil net die lewe geniet en dit vol vreugde maak. Ons wil saam dinge doen en dit saam geniet.