Free songs
NGBHS
kantoor@ngbhs.co.za

(013) 932 2220

DIENSGROEPLEIER: Dr. Tertius Erasmus – 082 371 6438 / erasmus.tertius@gmail.com

Waar daar oor die nou en die môre van die gemeente gedroom en gebid word.

NAAMBALKIES
Soveel gemeentelede ken mekaar nie en hier is 'n geleentheid vir almal om mekaar te leer ken. Bestel sommer vandag nog jou persoonlike naambaltjie by die kerkkantoor @R25.00
FOTOS
Ons wil graag nuwe intrekkers aan die gemeente voorstel, maar ook die gemeente aan nuwe intrekkers. Ons wil ook graag ons databasis op datum kry en elke lidmaat se foto op rekord hê. Kontak asb oom Schalk om jou foto geneem te kry.
OUERLEIDINGKURSUSSE
Daar word beplan om in 2014 te begin met ouerleidingkursusse by die kerk, maar ook by die plaaslike skole. Die kursusse is "Growing Kids God's way" en "Reaching the heart of your teen". Kontak Dr Tertius vir verdere besonderhede.
EEIII
Die hart van 'n gemeente bestaan uit gelowiges wat geloofsekerheid het. Hierdie aksie wil vir elkeen help om regtig seker te wees of hulle hemel toe gaan. Wil jy seker wees of opgelei word om ander te help tot sekerheid, kontak gerus Dr Tertius.