Free songs
NGBHS
kantoor@ngbhs.co.za

(013) 932 2220

DIENSGROEPLEIER: Natasha du Plessis – 083 585 2929 / natashaxx.duplessis@gmail.com

By Kommunikasie streef ons daarna om gebeure in die geemente, wat reeds plaasgevind het of nog gaan plaasvind, bekend te maak d.m.v. die weekblaadjies, die maandblad of op die face-book ruimte. Ons werk hard daaraan om ons web-blad weer in 2019 aktief te kry.

Ons nooi lidmate om enige bydraes soos berigte, foto’s of enige inligting i.v.m. aktiwiteite in die gemeente deur te gee na die Diensgroepleier of na die kerkkantoor vir plasing in die weekbklaadjie of in Die Hartklop of maak ook gebruik van die advertensieblad vir privaat advertensies.

Ons verwelkom ook altyd nuwe kundige lede.

Skakel in asseblief…

Charlene du Plessis doen die uitleg van Die Hartklop.
Haar e-pos adres is: clenefourie@gmail.com